Warning: shell_exec(): Cannot execute a blank command in /home/habita84/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 93

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/habita84/public_html/wp-content/plugins/wp-foto-vote/includes/notice/class-admin-notice-helper.php on line 37
Højbjergs naturpark | HABITAT:AARHUS

Højbjergs naturpark

Højbjergs naturpark

Det ligner et sted langt ude på landet, men Lyseng-kilen i Højbjerg er et eksempel på, at der også kan være klassisk dansk natur inden for ringvejen, med enge og græssende kvæg. Det er et vidtstrakt dalstrøg med bakker, lidt skov, en lille sø – som også fungerer som regnvandsbassin – våde enge og dyrket mark, altså en mosaiknatur af den type, Danmark var rig på tidligere, og som gav plads til flere arter end den moderne intensive dyrkning af landbrugsjorden. Det betyder også, at man i kilen kan få en oplevelse af at være væk fra byen og nyde at være i selskab med bl.a. viber, blishøns, ænder og løvfrøer, og i forsommeren synger nattergalen i krattet.

Det skotske højlandskvæg, som græsser i området, er med til at sørge for, at det hele ikke vokser til i siv og krat. Det giver fugle som viber og stære en chance. Netop de fugle er knyttet til de våde, græssede enge, og de er blevet en mangelvare i Danmark de senere år. Vådområderne er drænet væk mange steder, og det er heller ikke almindeligt længere at lade køerne græsse i det fri, 75 pct. af malkekøerne står i stald året rundt i dag i modsætning til tidligere.

Når der ikke er dyr til at holde græsset nede, vokser området til, og det går ud over stæren og viben, som lever af de småinsekter, larver og orm, de kan finde i overfladen. Så områder som Lysengkilen er værdifulde spisekamre for de trængte fugle. Også mennesker nyder Lysengkilens grønne pause fra det ellers så hektiske storbyliv. Her er plads til at trække vejret og se himlen.

 

000

onsdag d. 2. december

3°C

skydække

torsdag

3°C

fredag

4°C

lørdag

7°C

Tags

Instagram

    000