Warning: shell_exec(): Cannot execute a blank command in /home/habita84/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 93

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/habita84/public_html/wp-content/plugins/wp-foto-vote/includes/notice/class-admin-notice-helper.php on line 37
Masser af liv i havnen | HABITAT:AARHUS

Masser af liv i havnen

Masser af liv i havnen

Kranerne strækker sig op mod aftenhimlen, et synligt bevis på travlheden i Aarhus Havn, hvor godstransport, færgetrafik og fiskeri gennem tiden har været med til at skabe byens velstand.

Men al den menneskelige aktivitet har kostet naturen. I årtier var vandet voldsomt forurenet af byens spildevand, som røg stort set urenset ud ved Tangkrogen. De største genstande blev sorteret fra, men alle næringsstofferne røg lukt ud i vandet, hvor de blev til mad for alger, som kvalte stort set alt andet liv. Tungmetaller og giftige kemikalier fra industrien og skibsmaling har samlet sig i slammet på bunden, og bundskrabende fiskeredskaber og opgravning af stenrev har været andre trusler.

I dag går det den rigtige vej. Vandet bliver renset, og vandkvaliteten er god nok til, at fiskene fra havnen kan spises. Der laves blandt andet nye kunstige stenrev ved molerne langs Aarhus Ø til glæde for fisk, muslinger og snegle, men også for de arter, som lever af dem. Stenrev kan blive utroligt artsrige, biologer har på stenrev i Kattegat talt 163 dyrearter på bare fire kvadratmeter.

Hvert år kommer store mængder sild og makrel ind i havnen. Det tiltrækker sæler og marsvin, som kan ses helt inde i de bynære havnebassiner. Det er altid en stor oplevelse at se de små tandhvaler, når de er på jagt. Det er en af verdens mindste hvaler, og de senere år er den blevet mere almindelig, efter at bestanden nåede et lavpunkt i 2005.

Livet i Aarhus Havn er endnu et eksempel på, at det kan nytte at gøre noget for at give naturen bedre vilkår.

000

lørdag d. 5. december

3°C

skydække

søndag

5°C

mandag

7°C

tirsdag

5°C

Tags

Instagram

    000